Tulestiftelsens styrelse har haft höstmöte

I veckan har Tulestiftelsen haft höstens styrelsemöte. Tule station har förbättrats med köksspisrörets montering. Kaminen i väntsalen har lagats. Hallens golv är nylagt och bättre anpassat till den inre miljön. Utomhus har markförberedelser gjorts för att åter plantera äppelträd på ytan nordväst om stationen.

För mer information om Tule station och om stiftelsen: http://www.gotlandstaget.se/tule-station/


Klicka här för att komma till facebookinlägget
Hallen till Tule station med nylagd matta den 27 oktober 2016
Hallen till Tule station med nylagd matta den 27 oktober 2016
Tule station den 27 oktober 2016
Tule station den 27 oktober 2016

Museibanornas Riksorganisation (MRO) höll sitt årsmöte i Dalhem 1 oktober – del 2

Vår resa gick från Tule vidare till Munkebos hållplats där en fotokörning gjordes. Vi fortsatte sedan via Eken till Hesselby station. I Hesselby järnvägskafé åts gemensam lunch. På eftermiddagen hölls årsmötet i Järnvägskaféet.
Vid 21.30 lämnade båttåget Hesselby i mörker, för färden tillbaka till Roma.

Sist bland bilderna några bilder från vårt besök i den gamla industrifastigheten Roma Sockerbruk.

Vår guide Marek Jönsson berättade där hur Gotland Whiskey (Isle of Lime) kom till och hur de använder delar av den gamla sockerbruksfastigheten för att producera Whiskey.


Klicka här för att komma till facebookinlägget

Fotokörning vid Munkebos hållplats
Fotokörning vid Munkebos hållplats
Uppehåll vid Munkebos hållplats.
Uppehåll vid Munkebos hållplats.

Museibanornas Riksorganisation (MRO) höll sitt årsmöte i Dalhem 1 oktober – del 1

MRO är en sammanslutning av Sveriges museibanor, dvs. föreningar vars syfte är att restaurera, eller rekonstruera, och i drift visa en fullt fungerande äldre järnväg, eller spårväg. Alla MROs medlemmar har fullt ansvar för egen bana och trafik. Se: http://www.museibanorna.se/index.html

Lördagen började med ett besök på i den gamla industribyggnaden, Roma sockerbruk. Våra gäster promenerade sedan ned till Roma station där bettåget väntade. Ante Svensson berättade där om hur vi nådde Roma.

Från Roma avgick det första ångloksdragna bettåget på SlRJ (Slite-Roma Järnväg) sedan 1956 mot Roma kungsgård, där ett guidat stopp gjordes.
Fotokörning bjöds det på vid Kambshagtorp. Därefter stopp vid Tule station där Ante berättade om Hallas oansenliga station mitt i skogen.
Fortsättning följer:


Klicka här för att komma till facebookinlägget
Avgång från Kambshagtorp hållplats
Avgång från Kambshagtorp hållplats
Avgång från Roma station. Uppehåll vid Roma kungsgårds station
Till vänster: Roma station. Till höger: Uppehåll vid Roma kungsgårds station

Gnisvärdsvagnen har nu hämtats

På förmiddagen den 24 september gjorde Translasts mobilkran lyftet av Klintebanans gamla personvagn från den tomt i Gnisvärd där den sannolikt har stått sedan den skiljdes från sitt underrede och blev sommarstuga i början av 50-talet. Vagnen kördes sedan med Hasses Grävtjänsts lastbil till Hesselby. Där kommer den ställas upp under tak för att i sinom tid kunna återställas som personvagn.

Broarna är fortsatt godkända med ett antal punkter som ska åtgärdas och ett antal kontroller som ska göras vid våra årliga egenkontroller. Nästa regelbundna brobesiktning ska göras enligt plan 2022.

 
Klicka på bilden för att komma till Facebookinlägget

Inuti Gnisvärdsvagnen
Inuti Gnisvärdsvagnen
Lyftet av Gnisvärdsvagnen och när den sattes ned på lastbilen
Lyftet av Gnisvärdsvagnen och när den sattes ned på lastbilen