Styrelsemöte – 4 maj 18:30

Datum: 4 maj, 2017

Tid: 18.30

Plats: Hesselby station

Därefter har vi styrelsemöten:  Måndag den 12 juni kl. 18.30 och onsdag den 23 augusti kl. 18.30