Aktivas sida – Turfördelning 2017

Tule station den 15 maj 2015

Ni är mycket välkomna att snarast anmäla er till de trafikdagar där vi har luckor!
Meddela Staffan per e-post eller ring 0705-83 05 19 vilka tjänstgöringsdagar som du kan ställa upp på. Välkommen!
Även om tjänsten är besatt kan man anmäla sig i alla fall, så gör Staffan eventuellt en omfördelning.

E-post till trafikchefen och turfördelaren Staffan Beijer
E-post till webmaster Daniel Åhlén

Senast uppdaterad den 18 aug. 2017

 

 

Datum Befattning Befattningshavare   Datum Befattning Befattningshavare
             
28/6 O Tågklarerare Hy  Raimo Johansson   29/6 To Tågklarerare Hy  Bengt Nilsson
  Lokförare  Anders Sandgren     Lokförare  Erik Tofftén
  Eldare  Jan Milton     Eldare  Tommy Bergholm
  Lokputsare       Lokputsare  
  Tågbefälhavare  Rune Hallviden     Tågbefälhavare  Rune Hallviden
  Konduktör  Stig Ekblom     Konduktör  
  Bromsare  Tommy Bergholm     Bromsare  Daniel Åhlén
  Tågklarerare Roma       Tågklarerare Roma  
  Biljettförsäljare Hy       Biljettförsäljare Hy  Gunvor Nilsson
  Butiksförsäljare Hy  Salla Järvinen     Butiksförsäljare Hy  Salla Järvinen
  Tkl Roma kungsgård          
             
1/7 L Tågklarerare Hy  Rune Hallviden   2/7 S Tågklarerare Hy  Rune Hallviden
  Lokförare  Erik Tofftén     Lokförare  Erik Tofftén
  Eldare  Christer Norrby     Eldare  Jan Milton
  Lokputsare       Lokputsare  
  Tågbefälhavare  Staffan Beijer     Tågbefälhavare  Anders Svensson
  Konduktör       Konduktör  
  Bromsare  Richard Lindberg     Bromsare  Leif Smedberg
  Tågklarerare Roma       Tågklarerare Roma  
  Biljettförsäljare Hy       Biljettförsäljare Hy  
  Butiksförsäljare Hy  Salla Järvinen     Butiksförsäljare Hy  Cenita Hellgren
             
5/7 O Tågklarerare Hy Berni Gumauskas   6/7 To Tågklarerare Hy  Bengt Nilsson
  Lokförare Christer Norrby     Lokförare Anders Sandgren 
  Eldare Erik Tofftén      Eldare Erik Tofftén 
  Lokputsare Håkan Borg     Lokputsare  
  Tågbefälhavare Daniel Åhlén      Tågbefälhavare Daniel Åhlén 
  Konduktör       Bromsare Richard Lindberg
  Bromsare Tommy Bergholm     Tågklarerare Roma  
  Tågklarerare Roma Rune Hallviden      Biljettförsäljare Roma  Lars-Åke Holmgren
  Biljettförsäljare Hy       Biljettförsäljare Hy  Gunvor Nilsson
  Butiksförsäljare Hy  Salla Järvinen     Butiksförsäljare Hy  Salla Järvinen
             
8/7 L Tågklarerare Hy Roberth Östergren    9/7 S Tågklarerare Hy Berni Gumauskas 
  Lokförare Berni Gumauskas     Lokförare Anders Sandgren 
  Eldare Erik Tofftén     Eldare Tommy Bergholm 
  Lokputsare       Lokputsare Håkan Borg
  Tågbefälhavare Peter Doolk      Tågbefälhavare Maja Markhouss 
  Konduktör       Konduktör  
  Bromsare Richard Lindberg     Bromsare Erik Tofftén
  Tågklarerare Roma       Biljettförsäljare Roma  
  Biljerttförsäljare Roma          
  Biljettförsäljare Hy       Biljettförsäljare Hy  
  Butiksförsäljare Hy Salla Järvinen     Butiksförsäljare Hy Cenita Hellgren
             
12/7 O Tågklarerare Hy Raimo Johansson   13/7 To Tågklarerare Hy  Bengt Nilsson
  Lokförare Christer Norrby     Lokförare Berni Gumauskas
  Eldare Erik Tofftén     Eldare Christer Norrby
  Lokputsare Håkan Borg     Lokputsare Håkan Borg
  Tågbefälhavare Rune Hallviden     Tågbefälhavare Rune Hallviden
  Konduktör       Bromsare Lars-Åke Holmgren
  Bromsare Tommy Bergholm     Tågklarerare Roma Staffan Beijer
  Biljettförsäljare Roma       Biljettförsäljare Roma Lars-Åke Holmgren
  Biljettförsäljare Hy       Biljettförsäljare Hy  Gunvor Nilsson
  Butiksförsäljare Hy Salla Järvinen     Butiksförsäljare Hy  Salla Järvinen
             
15/7 L Tågklarerare Hy Raimo Johansson   16/7 S Tågklarerare Hy Rune Hallviden
  Lokförare Staffan Beijer     Lokförare Erik Tofftén
  Eldare Erik Tofftén     Eldare Jan Milton
  Lokputsare Håkan Borg     Lokputsare Håkan Borg
  Tågbefälhavare Rune Hallviden     Tågbefälhavare Maja Markhouss
  Konduktör       Konduktör  
  Bromsare Roberth Östergren     Bromsare Roberth Östergren
  Tågklarerare Roma       Tågklarerare Roma  
  Biljettförsäljare Hy       Biljettförsäljare Hy  
  Butiksförsäljare Hy Salla Järvinen     Butiksförsäljare Hy  Cenita Hellgren
             
19/7 O Tågklarerare Hy Rune Hallviden   20/7 To Tågklarerare Hy  Bengt Nilsson
  Lokförare Christer Norrby     Lokförare Anders Sandgren
  Eldare Anders Sandgren     Eldare Erik Tofftén
  Lokputsare Håkan Borg     Lokputsare Håkan Borg
  Tågbefälhavare Staffan Beijer     Tågbefälhavare Staffan Beijer
  Konduktör       Konduktör  
  Bromsare Richard Lindberg     Bromsare Richard Lindberg
  Tågklarerare Roma       Biljettförsäljare Roma Lars-Åke Holmgren
  Biljettförsäljare Hy       Biljettförsäljare Hy Gunvor Nilsson
  Butiksförsäljare Hy Salla Järvinen     Butiksförsäljare Hy  Salla Järvinen
             
22/7 L Tågklarerare Hy Berni Gumauskas   23/7 S Tågklarerare Hy Rune Hallviden
  Lokförare Torbjörn Andersson     Lokförare Berni Gumauskas
  Eldare Christer Norrby     Eldare Anders Sandgren
  Brandbevakning Håkan Borg     Brandbevakning Håkan Borg
  Tågbefälhavare Raimo Johansson     Tågbefälhavare Maja Markhouss
  Konduktör       Konduktör  
  Bromsare Lars-Åke Holmgren     Bromsare  
  Brandbevakning Jan-Otto Sten     Brandbevakning Jan-Otto Sten
  Biljettförsäljare Hy       Biljettförsäljare Hy  
  Butiksförsäljare Hy Salla Järvinen     Butiksförsäljare Hy  Cenita Hellgren
             
26/7 O Tågklarerare Hy Roberth Östergren   27/7 To Tågklarerare Hy Bengt Nilsson
  Lokförare Christer Norrby     Lokförare Berni Gumauskas
  Eldare Erik Tofftén     Eldare Staffan Beijer
  Lokputsare Håkan Borg     Lokputsare Håkan Borg
  Tågbefälhavare Staffan Beijer     Tågbefälhavare Roberth Östergren
  Konduktör       Konduktör Anna-Karin Ring
  Bromsare Tommy Bergholm     Bromsare Richard Lindberg
  Tågklarerare Roma Raimo Johansson     Biljettförsäljare Roma  Lars-Åke Holmgren
  Biljettförsäljare Hy       Biljettförsäljare Hy  Gunvor Nilsson
  Butiksförsäljare Hy Salla Järvinen     Butiksförsäljare Hy  Salla Järvinen
  Tkl Roma kungsgård          
             
29/7 L Tågklarerare Hy Torbjörn Andersson   30/7 S Tågklarerare Hy Raimo Johansson
  Motorloksförare Erik Tofftén     Motorloksförare Erik Tofftén
  Lokbiträde Christer Norrby     Lokbiträde Anders Sandgren
  Lokputsare Håkan Borg     Lokputsare Håkan Borg
  Tågbefälhavare Anders Svensson     Tågbefälhavare Rune Hallviden
  Konduktör       Konduktör  
  Bromsare Jan Milton     Bromsare Thomas Gumauskas
  Biljettförsäljare Roma       Tågklarerare Roma Berni Gumauskas
  Biljettförsäljare Hy       Biljettförsäljare Hy  
  Butiksförsäljare Hy Salla Järvinen     Butiksförsäljare Hy Cenita Hellgren
           SMAKLÖSA PÅ KVÄLLEN  3/8
2/8 O Tågklarerare Hy Rune Hallviden   3/8 To Tågklarerare Hy Bengt Nilsson
  Lokförare Anders Sandgren     Lokförare Christer Norrby
  Eldare Erik Tofftén     Eldare Erik Tofftén
  Brandbevakning Håkan Borg     Brandbevakning Håkan Borg
  Tågbefälhavare Staffan Beijer     Tågbefälhavare Rune Hallviden
  Konduktör Stig Ekblom     Konduktör Stig Ekblom
  Bromsare Tommy Bergholm     Bromsare Richard Lindberg
  Tågklarerare Roma Raimo Johansson     Tågklarerare Roma
Biljettförsäljare Roma
Berni Gumauskas
Lars-Åke Holmgren
  Biljettförsäljare Hy       Biljettförsäljare Hy Gunvor Nilsson
  Butiksförsäljare Hy Salla Järvinen     Butiksförsäljare Hy Salla Järvinen
          Kvällspersonal:
Motorloksförare
Tågbefälhavare
Konduktör
Bromsare
Torbjörn Andersson
Anders Svensson
Peter Doolk
Roberth Östergren
5/8 L Tågklarerare Hy Raimo Johansson   6/8 S Tågklarerare Hy Berni Gumauskas
  Lokförare Erik Tofftén     Lokförare Anders Sandgren
  Eldare Torbjörn Andersson     Eldare Erik Tofftén
  Brandbevakning Håkan Borg     Lokputsare  
  Tågbefälhavare Rune Hallviden     Tågbefälhavare Raimo Johansson
  Konduktör Stig Ekblom     Konduktör Stig Ekblom 
  Bromsare Stefan Olsson     Bromsare Stefan Olsson
  Tågklarerare Roma       Biljettförsäljare Roma  
  Biljettförsäljare Hy       Biljettförsäljare Hy  
  Butiksförsäljare Hy Salla Järvinen     Butiksförsäljare Hy   Cenita Hellgren
             
9/8 O Tågklarerare Hy Berni Gumauskas   10/8 To Tågklarerare Hy Bengt Nilsson
  Motorloksförare Christer Norrby     Motorloksförare Anders Sandgren
  Lokbiträde Torbjörn Andersson     Lokbiträde Erik Tofftén
             
  Tågbefälhavare Rune Hallviden     Tågbefälhavare Daniel Åhlén
  Konduktör Stig Ekblom      Konduktör Stig Ekblom 
  Bromsare Tommy Bergholm     Bromsare Richard Lindberg
  Biljettförsäljare Roma Jan-Otto Sten     Biljettförsäljare Roma Jan-Otto Sten  
  Biljettförsäljare Hy       Biljettförsäljare Hy Gunvor Nilsson
  Butiksförsäljare Hy Salla Järvinen     Butiksförsäljare Hy Salla Järvinen
             
12/8 L Tågklarerare Hy Berni Gumauskas   13/8 S Tågklarerare Hy Raimo Johansson
  Motorloksförare Torbjörn Andersson     Motorloksförare Berni Gumauskas
  Lokbiträde Anders Sandgren     Lokbiträde Erik Tofftén
  ev. brandbevakning          
  Tågbefälhavare Rune Hallviden     Tågbefälhavare Anders Svensson
  Konduktör Stig Ekblom      Konduktör Stig Ekblom  
  Bromsare Richard Lindberg     Bromsare Richard Lindberg
  Tågklarerare Roma Raimo Johansson     Biljettförsäljare Roma  Jan-Otto Sten
  Biljettförsäljare Hy       Biljettförsäljare Hy  
  Butiksförsäljare Hy Salla Järvinen     Butiksförsäljare Hy Salla Järvinen
             
16/8 O Tågklarerare Hy Torbjörn Andersson   17/8 To Tågklarerare Hy Bengt Nilsson
  Motorloksförare Anders Sandgren     Motorloksförare Berni Gumauskas
  Lokbiträde Tommy Bergholm     Lokbiträde Erik Tofftén
  Lokputsare       Lokputsare  
  Tågbefälhavare Rune Hallviden     Tågbefälhavare Rune Hallviden
  Konduktör       Konduktör  
  Bromsare Erik Tofftén     Bromsare Staffan Beijer
  Biljettförsäljare Roma       Biljettförsäljare Roma Lars-Åke Holmgren
  Biljettförsäljare Hy       Biljettförsäljare Hy Gunvor Nilsson 
  Butiksförsäljare Hy Salla Järvinen     Butiksförsäljare Hy Salla Järvinen
             
19/8 L Tågklarerare Hy Torbjörn Andersson   20/8 S Tågklarerare Hy Staffan Beijer
  Motorloksförare Christer Norrby     Motorloksförare Anders Sandgren
  Lokbiträde Tommy Bergholm     Lokbiträde Erik Tofftén
  Lokputsare       Tågbefälhavare Roberth Östergren
  Tågbefälhavare Peter Doolk (P1-5)
Bertil Bergström (P7)
    Konduktör  
  Konduktör       Bromsare Håkan Borg 
  Bromsare Erik Tofftén     Biljettförsäljare Roma Anna-Karin Ring 
  Biljettförsäljare Roma       Biljettförsäljare Hy  
  Biljettförsäljare Hy       Butiksförsäljare Hy  Cenita Hellgren
  Butiksförsäljare Hy Salla Järvinen        
 
27/8 S Museijärnvägens dag          
  Stins/Tkl Hy          
  Lokförare ånglok          
  Eldare          
  Lokputsare        
  Motorloksförare          
  Motorloksbiträde          
  Konduktör/Tbf P-tåg        
  Konduktör/Tbf B-tåg          
  Bromsare P-tåg          
  Bromsare B-tåg          
  Biljettförsäljare Hy          
  Butiksförsäljare Hy  Cenita Hellgren        
  Biljettförsäljare Roma          
  Foto        
  Stationskarlar