2020 – tågtidtabell

Tåg, avgår under sommaren 2020 enligt följande – tidtabell:

  • 7 juni — 30 augusti: söndagar
    (30 augusti – Museijärnvägens dag – enligt särskild tidtabell)
  • 24 juni—15 augusti: även onsdagar, torsdagar och lördagar

För mer information se: http://www.gotlandstaget.se/aka-tag01/

Avgångar från Hesselby station: 10:50, 12:40, 14:10, 15:40
Avgångar från Roma station: 11:35, 13:25, 14:55, 16:22# (#= Endast till Hesselby station)

OBS! Vårt ånglok är under reparation under 2020. Trafiken körs med motorlok från 50-talet. (Lokomotorer Z4p)