2019 – tågtidtabell

Tåg, avgår sommaren 2019 enligt följande:
Söndagar 2 juni- 25 augusti
Även onsd- Torsd- och lördagar 26 juni – 17 augusti

Vi kör trafik enligt ordinarie tidtabell.
För mer information se: http://www.gotlandstaget.se/aka-tag01/

Avgångar från Hesselby station: 10:50, 12:40, 14:10, 15:40
Avgångar från Roma station: 11:35, 13:25, 14:55, 16:22# (#= Endast till Hesselby station)

OBS! Vårt ånglok är under reparation under 2019. Trafiken körs med motorlok från 50-talet. (Lokomotorer Z4p)