170403_09

Roslags Näsby station ska inom kort rivas. En modern station utan stationshus med gångbroar ovan kontaktledningarna höll på att byggas

Lämna en kommentar