171115_06

Skrotning av vår normalspårslokomotor pågår. Alla väsentliga delar tas givetvis omhand. Mycket delar blir det!

Lämna en kommentar