06 Roma stn med SlRJ nr 3 Dalhem

Museibanans nya ändstation i Roma har fått en väntkur från Österport hållplats i Visby. Här är det SlRJ nr 1 Dalhem som gör rundgång.
Foto: Kenneth Larsson

Lämna en kommentar