01 Hesselby stn med träsemafor

Sveriges enda i bruk varande träsemafor står framför det pietetsfullt renoverade stationshuset i Hesselby.
Foto: Kenneth Larsson

Lämna en kommentar