Välkommen till föreningen Gotlandstågets nya hemsida!

Vi har under försommaren byggt en ny hemsida med hjälp av WordPress och dess verktyg/teman. Det blir betydligt enklare att uppdatera hemsidan. Det kan nu göras från vilken, mobil/padda/dator som helst 🙂
Vår gamla hemsida har haft ungefär samma utseende sedan 2007. Förhoppningsvis blir hemsidan även snyggare och lättare att navigera i.

Sidorna i vår gamla hemsida kommer successivt att bytas ut. De äldre sidorna/sällan besökta kommer inte att bytas ut.
De kommer under överskådlig tid ligga kvar på den gamla hemsidan. Men nya länkar till de kommer att skapas.
Om du vill utgå från vår gamla startsida kan du göra det på: http://www.gotlandstaget.se/gamla_hemsidan/index2016.htm
Länkarna från den kommer dock inte att uppdateras efter den 18 juli.

Åter ånglok torsdag 21 juli!

Söndagen den 17 juli körde vi med ångloket DSC_0128och torsdag 21 juli kör vi åter med vårt ånglok Dalhem. Vår maskinavdelning har lyckats att täta pannläckan!
På onsdag är det en lokomotor från 1956 som drar tåget då vi ännu saknar en ånglokförare.
Varmt välkomna att åka tåg hos oss och ta en fika på Jernvägskaféet!

Tidtabell sommaren 2016 – Gotlands Hesselby Jernväg

Vi kör tåg, (just nu med motorlok Z4p) under sommaren 2016 enligt följande:
Onsd- Torsd- lörd- & söndagar: 26 juni – 21 augusti
Museijärnvägens dag söndagen den 28 augusti framföres tågen med särskild tidtabell.
Hesselby Jernvägskafé har öppet tisdag-söndag.
En nyhet i år är ett längre uppehåll vid Tule station i riktning mot Roma, där all guidning kommer att ske.
För att inte trafikdagen ska bli för lång så har det guidade uppehållet vid Eken slopats från i år. Uppehållet där känns som historia.

tidtabell16b