AKTUELL TRAFIKINFORMATION 


Tågtrafik söndagar till och med 30 augusti. Även onsd- torsd- och lördagar till och med 15 augusti enligt tidtabell:
Avgångar från Hesselby station: 10:50, 12:40, 14:10, 15:40. Avgångar från Roma station: 11:35, 13:25, 14:55, 16:22# (#= Endast till Hesselby station)

Vi genomför tågtrafiken i normal omfattning. Vänligen kontrollera här hur tågtrafiken bedrivs den dag ni vill resa med oss.
Vi klipper biljetterna vid biljettförsäljningen och göra anpassningar enligt FHM rekommendationer för att göra resan och besöket tryggare och säkrare.
Vi har flera vagnar i tågen, och säljer inte fler biljetter än till hälften av sittplatserna. Visa hänsyn till andra passagerare och personal, håll avstånd och var frisk när ni besöker museijärnvägen.

Biljetter köps på Hesselby eller Roma stationer. Bokning är ej möjligt. Bäst med plats är det på eftermiddagen.
Tågtidtabell: http://www.gotlandstaget.se/aka-tag01/